ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

      Τρίχλωρο 90% κόκκους.

      Τρίχλωρο 90% σκόνη.

      Τρίχλωρο 90% Ταμπλέτα 200 gr.

      Πολυταμπλέτα 200 gr.

      Ταμπλέτα Βρωμίου.

      Ταμπλέτες αναβράζουσες για Spa.

      Ταμπλέτα ενεργού οξυγόνου 200gr.

      Υποχλωριώδες Νάτριο.

      Αλγειοκτόνο ισχυρό.

      Αλγειοκτόνο χωρίς αφρισμό (για συντρηβάνια).

      Υγρό κροκιδωτικό οργανικός πολυηλεκτρολύτης.

      Υγρό κροκιδωτικό ανόργανος πολυηλεκτρολύτης

      Ταμπλέτα κροκιδωτικού.

      Ph minus στερεό.

      Ph minus υγρό.

      Ph Plus στερεό.

      Ph Plus υγρό.

      Ειδικό προϊόν συντήρησης του νερού για τον χειμώνα.

      Ειδικό προϊόν μείωσης πλεονάζοντος χλωρίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ