ΥΛΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

        ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΥ

Φίλτρα Γαλλίας

v     Φ 550        

v     Φ 650       

v     Φ 750       

v     Φ 915     

v     Φ 1100

v     Φ 1420

v     Φ 1620

v     Φ 1820

v     Φ 2240

Φίλτρα Αμερικής

v     Φ 480

v     Φ 610

v     Φ 762

v     Φ 914

Φίλτρα Ισπανίας

v     Φ 400     

v     Φ 450    

v     Φ 500    

v     Φ 600  

v     Φ 750

v     Φ 900 

Πολυβάνες Απλές

v     Φ 50 κολλητή βιδωτή

v     Φ 63 κολλητή βιδωτή   

v     Φ 90 κολλητή βιδωτή   

Πολυβάνες Αυτόματες

v     1 αυτόματη με πρεσοστατικό διακόπτη

v     2                                  -//-

v     3                                  -//-

Πολυβάνες Αυτόματες

v     1 αυτόματη με χρονοδιακόπτη.

v     2                                  -//-

v     3                                  -//-

        ΑΝΤΛΙΕΣ

Αντλίες Ισπανίας

v     Micro 33M 0,33 HP

v     Micro 50 M 0,50 HP

v     Mini 80 M 0,80 HP

v     Mini 100M 1,00 HP

v     ND 19M 1,00 HP

v     ND 19T 1,00 HP

v     ND 24M 1,50 HP

v     ND 24T 1,50 HP

v     ND 28M 2,00 HP

v     ND 28T 2,00 HP

v     Maxi 15M 1,50 HP

v     Maxi 15T 1,50 HP

v     Maxi 20M 2,0  HP

v     Maxi 20T 2,0  HP

v     Maxi 30T 3,0  HP

v     Maxi 40T 4,0  HP

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ